LVVK 2024

Tak ako pred rokom aj tento rok stredisko  Snowparadise Veľká Rača Oščadnica v dňoch od 5.februára do 9. februára 2024 poskytlo pre žiakov z tried I.A, I.D, I.K, I.D, I.I, I.H našej školy vhodné lyžiarske podmienky. Pred kurzom sa vykonali náležité prípravné, organizačné a technické zabezpečenia s kondičnou prípravou. Doprava bola riešená skibusom lyžiarskeho strediska. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 60 žiakov z čoho sa vytvorili štyri skupiny. Cieľ LVVK bolo-vedieť postoje, presuny, obraty, jazdiť terén oblúkmi prívratom, v rozšírenej stope, brzdenie, zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými oblúkmi klasicky a carvingovými oblúkmi, krasojazda s palicami a bez palíc.

Na daný počet zverencov boli zabezpečení 4 inštruktori zjazdového lyžovania. Zverenci mali veľkú chuť naučiť sa všetkému, čo súviselo s lyžovaním čo sa aj darilo. Okrem zvládnutia lyžiarskych techník v rôznom snehovom teréne sa z obľubou tešili aj  pobytom v prírode okolia lyžiarskeho strediska.Spokojní boli aj s občerstvením-stravou, ktoré zabezpečilo pracovisko praktického vyučovania reštaurácia Beskyd.       LVVK splnil všetky vopred stanovené ciele. Aj keď počasie a podmienky na lyžovanie neboli pre niekoho vynikajúce z pohľadu snehovej zimnej prikrývky žiakom určite utkvie v pamäti veľa pekných zážitkov z tohto turnusu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli nápomocní k uskutočneniu tejto pohybovo ozdravovacej aktivity. / viď foto /

Vedúci LVVK TSV úsek:  Ing. Martin Slovák