Súťaž v darčekovom balení

Dňa 5. februára 2024 sa konalo školské kolo súťaže v darčekovom balení II.K triedy učebného odboru predavač. Súťažnou úlohou bolo zhotoviť darčekový kôš.

Časový limit bol 30 minút a hodnotilo sa estetické prevedenie, správnosť prevedenia a čas.

Na prvom mieste sa umiestnil žiak José Rác, druhé miesto získala Mária Bongilajová a na treťom mieste sa umiestnil žiak Samuel Lysík.

Všetkým zúčastnením žiakom prajeme veľa elánu, kreativity a tvorivosti.

Mgr. Anna Koptáková