Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca v TOP TROJKE najúspešnejších škôl na Slovensku

Naša škola dosiahla mimoriadny úspech na národnej úrovni, keď sa umiestnila na vynikajúcom 3. mieste v súťaži o najzaujímavejší Deň Európy na škole, ktorú vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Žiaci školy pod vedením členov školského parlamentu pripravili zaujímavé podujatie, v rámci ktorého predstavili jednotlivé členské krajiny, ich tradície, kultúru, históriu a v neposlednom rade aj ich gastronómiu nielen žiakom školy, ale aj laickej verejnosti. Odmenou venovanou organizátorom je informačno-študijná návšteva inštitúcií Európskej únie v Bruseli, ktorú absolvujú v decembri vybraní žiaci našej školy.