Prednáška v RÚVZ

23. 11. 2023 sa žiaci I. P zúčastnili prednášky na tému Pohlavne prenosné ochorenia a prevencia. Pracovníčky RÚVZ pútavým spôsobom oboznámili žiakov s prenosnými pohlavnými chorobami, čo ich spôsobuje, aká je prevencia a liečba. Prednáška sa realizovala v rámci kampane Červené stužky.

Ing. Eva Brezovská

koordinátorka VMR