Exkurzia v Štátnom archíve v Čadci

16. 11. 2023 sa žiačky IV. I triedy študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili exkurzie v Štátnom archíve v Čadci. Mgr. Anna Mitková, pracovníčka v archíve, nám porozprávala o označovaní písomností, o ich príjme a triedení, ako aj o ukladaní a archivácii dokumentov. Nahliadli sme do veľmi cenných  historických matričných kníh, zbierok týždenníkov, ale aj do kníh, ktoré boli písané v  maďarskom a latinskom jazyku. Žiačky boli očarené písmom matrikárov. Prezreli sme si aj mapy a fotografie z dávnej histórie nášho mesta a okolia. Exkurziu hodnotíme ako veľmi zaujímavú a poučnú.

Miriam Čimborová, MOV