17. november

17. november je jeden z najvýznamnejších dní, aké si v našej spoločnosti pripomíname. Pre mnohých ľudí je dňom štátneho sviatku, čo pre študentov predstavuje deň voľna. Nemali by sme však zabudnúť, že 17. november je Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentstva.

V našej škole sme si 17. november pripomenuli dokumentom Nežná. Niektorí učitelia prispeli svojím osobným svedectvom. Študenti sa tak dozvedeli viac, ako je napísané v učebniciach.  Pedagógovia diskutovali so žiakmi o symboloch Nežnej revolúcie. Štrngalo sa kľúčmi. Na hruď sa pripínala trikolóra. Spomínali sme na vedúce osobnosti. V školskom rozhlase nám hrali pesničky, ktoré sa stali hymnami tohto obdobia.

Deň sa niesol zároveň aj v športovom duchu. Hral sa volejbal a bedminton. Pre tých šikovnejších bol pripravený šach a žiaci si mohli zmerať silu s učiteľmi.

V spolupráci s Kysuckou knižnicou si trieda I. K  pozrela dokument o Alexandrovi Dubčekovi.