Mozgolamy

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila školská súťaž v riešení logických úloh a hlavolamov. Súťažili  prváci všetkých študijných odborov. Úlohy neboli zamerané iba na riešenie matematických príkladov, ale súťažiaci si potrápili hlavičky hlavne s bežnými úlohami zo života. Súťaž sa najlepšie vydarila triede I.A. Štyria najlepší jednotlivci boli ocenení diplomami a  vecnými cenami na vyhodnotení 3.11.2023.

A tu sú víťazi:

  1. miesto Pavlína Mročková – I.A
  2. miesto Adam Michalina – I.A,   Dávid Kováč – I.H,  Patrícia Danková – I.A

Mgr. Iveta Chilá