Prezentácia SOŠ obchodu a služieb na Burze práce a informácií

7. novembra 2023 sa konala prezentácia našich študijných a učebných odborov na Burze práce a informácií pod záštitou ÚPSVaR Čadca.