Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

24. 10. 2023 sa žiaci z tried I. A, II. A, IV. A, V. A, I. H, IV. H, I. I, II. I, IV. I, I. P, II. P, II. D, II. K zúčastnili v Dome kultúry v Čadci divadelného predstavenia v anglickom jazyku na úrovni A2/B1. Činoherná anglicko-slovenská divadelná inscenácia, koncipovaná ako učebná pomôcka s názvom UNITED NEIGHBOURS OF LONDON, ponúkla anglický prejav s atraktívnymi dialektmi. Upriamila pozornosť na význam dobrých vzťahov medzi ľuďmi v dobe extrémne sociálnej v digitálnom zmysle, v ktorej však chýba fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita, v dobe, kde sa viac pozornosti dostáva displejom ako ľuďom v osobnom kontakte.

Cieľom návštevy divadelného predstavenia bolo priblížiť anglický jazyk aj menej zdatným žiakom a motivovať ich v ďalšom štúdiu.

Mgr. Ida Kurzyszová