Finančná olympiáda

Dňa 6. 11. 2023 odštartuje 12. ročník celoštátnej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda.

Olympiáda ponúka žiakom stredných škôl možnosť otestovať sa a porovnať si tak úroveň svojej finančnej gramotnosti a finančných vedomostí. Zároveň môžu získať atraktívne výhry pre seba a pre svoju školu.

Súťaž prebieha v troch kolách. Prvé otvorené kolo bude prebiehať do 2. 2. 2024.  V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu, môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

Do olympiády o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý žiak našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci ekonomických predmetov.

Ing. Marcela Kašubová