Pomoc ľuďom v núdzi

Aj v mesiaci október 2023 naša škola pomohla ľuďom v núdzi. Učitelia sa zapojili    do Zbierky uterákov  pre ľudí bez domova a utečencov v Žilinskom kraji. Úvodnú propagáciu a odvoz zbierky zabezpečili členovia  školského parlamentu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

Mgr. Iveta Chilá