Kysucký mikrofón

Máme za sebou 16. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov. 23. októbra 2023 sa stretli v Kultúrnom dome v Čadci študenti stredných škôl z Kysúc, aby predviedli moderátorské schopnosti v nasledovných disciplínach: spravodajstvo, vlastný reklamný text, interpretácia vlastnej relácie, rozhovor so zaujímavou osobnosťou a reportáž.

Našu školu reprezentovala Daniela Ligačová z V. A triedy a umiestnila sa na 1. mieste v kategórii starších žiakov. Zároveň získala postup do krajského kola Sárova Bystrica. Respondentkou pri rozhovore jej bola Soňa Margušová z V. A triedy.

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

Mgr. Sabelová