Duálne vzdelávanie

Chceš sa vzdelávať a zároveň nadobudnúť prax už počas školy?

Chceš praxovať v príjemnom kolektíve a prostredí?

Chceš sa veľa naučiť a rozvíjať?

Zariadenie pre seniorov ti v oblasti gastronómie dáva priestor na nadobudnutie a rozvíjanie komplexných zručností v profesijnej oblasti v príjemnom kolektíve, čo mu dodáva jeho charakteristickú veľmi príjemnú a pokojnú atmosféru.

Pozri našu ponuku pre žiakov duálneho vzdelávania a ak sme ťa zaujali, zašli nám vyplnenú prihlášku.

Zariadenie pre seniorov Harmónia zborov nad Bystrico_prihláška

Výhody duálneho vzdelávania u nás:

Učebná zmluva  so žiakom od 1. ročníka strednej školy

Praktické vyučovanie –  na svojej prevádzke pod vedením vlastných inštruktorov

Hmotné zabezpečenie – stravovanie, ochranné pracovné prostriedky

Finančná podpora – mesačné podnikové štipendium

Odmena za produktívnu prácu – vykonanú počas praktického vyučovania

Brigáda počas školských prázdnin – a nad rámec praktického vyučovania

Pracovné miesto pre úspešných žiakov

Kontakt: Zariadenie pre seniorov, Obec Zborov nad Bystricou,

PaedDr. Juraj Hlavatý

023 03 Zborov nad Bystricou 223

IČO: 00314366