Duálne vzdelávanie

Chceš sa vzdelávať a zároveň nadobudnúť prax už počas školy?

Chceš praxovať v atraktívnom prostredí?

Chceš sa veľa naučiť a rozvíjať?

Restaurant Bar ARTEMIS je reštaurácia v centre mesta Turzovka na Kysuciach otvorená od roku 1998. Okrem denného menu, moderných a klasických jedál pripravujeme podujatia zážitkovej gastronómie a cateringové služby pre rôzne akcie a príležitosti.

Pozri našu ponuku pre žiakov duálneho vzdelávania a ak sme ťa zaujali, zašli nám vyplnenú prihlášku.

Restaurant bar Artemis Turzovka_prihláška

Výhody duálneho vzdelávania u nás:

Učebná zmluva  so žiakom od 1. ročníka strednej školy

Praktické vyučovanie –  na svojej prevádzke pod vedením vlastných inštruktorov

Hmotné zabezpečenie – stravovanie, ochranné pracovné prostriedky

Finančná podpora – mesačné podnikové štipendium

Odmena za produktívnu prácu – vykonanú počas praktického vyučovania

Brigáda počas školských prázdnin – a nad rámec praktického vyučovania

Pracovné miesto pre úspešných žiakov

Kontakt:

Marcel Mikovčák, 0905 344 056

e-mail: info@restaurantartemis.sk

www. restaurantartemis.sk