Medzinárodný deň starších

Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. Pri tejto príležitosti si žiačky III. K odboru kaderník a IV. I triedy odboru kozmetik 12. 10. 2023 pripravili pre svojich starých rodičov príjemný deň. Žiaci im prejavili úctu a vďaku tým, že sa im postarali o pekný účes a obočie.

Bc. Andrea Veničáková, Bc. Darina Červencová, Bc. Katarína Rajteková