ABY MOHLI ZJESŤ VŠETKU múdrosť sveta

Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do  zbierky školských pomôcok  pre deti  zo sociálne slabých rodín. Žiaci a učitelia priniesli najmä ceruzky, farbičky, vodové alebo temperové farby, pravítka, perá, zošity, obaly na zošity, peračníky a školské tašky. Do aktivity sa zapojili aj členovia školského parlamentu. Podieľali sa na propagácii, zabezpečili balenie a odvoz  vyzbieraných pomôcok.

Je skvelé, že naši žiaci chcú dopriať všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie a uvedomujú si, že rozdiely medzi žiakmi sa nesmú stávať príčinou sociálneho vylúčenia žiadneho dieťaťa.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky.

Mgr. Iveta Chilá