Kto verí v Slovensko

Dňa 20. 9. 2023  sa naša škola zapojila do iniciatívy Kto verí v Slovensko, kde sme sa zaregistrovali na dobrovoľnícku aktivitu Upratovacie a záhradnícke práce v areáli CSS Fantázia v Kysuckom Novom Meste. Žiaci V. A triedy (Branislav Gomola,  Michal Hušťava,

Tobiáš Kováč, Adam Staník) a II. A triedy (Tamara Babuliaková, Jakub Hollý, Romana Klieštiková, Samuel Zapletal) pomohli upraviť vonkajší areál CSS Fantázia. Venovali sa upratovaniu vstupného chodníka, koseniu trávy, brúseniu a maľovaniu plota, hrabaniu kameňa i vysávaniu lístia  v záhrade.

Zoznámili sa  s niektorými klientmi z centra, dozvedeli sa niečo o ich životoch a starostiach. Naši žiaci vykonali kus dobrej práce, prejavili úctu, rešpekt a toleranciu k ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Celá aktivita sa niesla v príjemnej atmosfére, bolo vidieť zapálenie žiakov do práce a snahu formovať spolupatričnosť a vzájomnú pomoc.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Mgr. Iveta Chilá