Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

4. septembra 2023 riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková slávnostne otvorila školský rok 2023/2024.