ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja