Úspešná prezentácia našej školy vo Vychylovke

11. 6. 2023 naši žiaci pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy spríjemnili nedeľu návštevníkom kysuckého skanzenu na podujatí Remeslá na Kysuciach.

V nádhernom prostredí Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke predstavili verejnosti vlastné gastroprodukty a predviedli osobné služby spojené s predajom. Ponúkali tradičné koláče z našej cukrárenskej výroby a oblátky, zapletali vrkoče a maľovali na tvár. Verejnosť obdivovala  výzdobu  výstavného miesta v letnom šate a zaujali aj  propagačné materiály o našej škole. Hra na harmonike v podaní  nášho žiaka umocňovala príjemnú atmosféru a lákala účastníkov už z diaľky.

Všetky produkty mali veľký úspech. Žiaci netradičným spôsobom zviditeľnili školu a prispeli k podpore tradičných remesiel na Kysuciach.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Ing. Ľubica Horváthová