ŠKOLENIE V BARBER SHOPE CLIP – KLUB ŽILINA

2. 6. 2023 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a majsterky odborného výcviku zúčastnili školenia v BARBER SHOPE CLIP – KLUB ŽILINA pod vedením pánskeho kaderníka, barbera Petra Mlícha. Žiakom predviedol ukážky pánskych strihov, konečnú úpravu vlasov, vysvetlil techniky používané pri strihaní vlasov a prácu s rôznymi druhmi strojčekov, ktoré sú veľmi dôležité pre súčasné módne pánske strihy. Na praktických ukážkach žiaci videli moderné postupy pánskych strihov. Školenie umožnilo žiakom zdokonaliť sa v barber zručnostiach a vedomostiach.

Bc. Darina Červencová