Oznámenie o voľných pracovných miestach

Nepedagogický zamestnanec – upratovačka

Oznámenie o voľnom PM_upratovačka

Učiteľ biológie s aprobáciou telesná výchova alebo náboženstvo/Učiteľ strednej školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Biológia

Učiteľ matematiky s aprobáciou informatika, biológia, telesná výchova /Učiteľ strednej školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste MAT

Učiteľ odborných ekonomických predmetov – účtovníctvo, administratíva a korešpondencia/Učiteľ strednej školy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste_EKO a ADK

Školský psychológ/Odborný zamestnanec

Oznámenie o voľnom pracovnom miesto_šk. psychológ