Školská someliérska súťaž

25. 5. 2023 sa v priestoroch reštaurácie Beskyd konal 2. ročník someliérskej súťaže, ktorá pozostávala z troch disciplín – test, senzorika a dekantácia červeného vína. Zúčastnili sa žiaci I. A, II. A a III. A hotelovej akadémie. Žiaci získali nové skúsenosti a prvé tri miesta boli ocenené.

1.miesto Janka Kotková, II. A

2.miesto Natália Piteková, II. A

3.miesto Patrik Bazger, III. A

RNDr. Dušan Kormanec a MOV  Darina Kirnová