Prednášky Trendy v gastronómii a Spoločenský protokol

Dňa 12. 4. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili prednášok Slezskej univerzity, Obchodno-podnikateľskej fakulty v Karvinej.

Žiaci tried II. A, I. P a IV. I absolvovali prednášku na tému Spoločenský protokol, ktorá zahŕňala základné pojmy a pravidlá spoločenského správania. Žiaci si prehĺbili znalosti v oblasti správania sa na pracovisku, na spoločenských podujatiach i v dopravných prostriedkoch. Zaujímavou formou bola podaná téma obliekania sa na pracovisku i mimo neho. Prednáška by mala žiakom pomôcť orientovať sa v problematike spoločenského správania a viesť ich k tomu, že slušnosť, zdvorilosť a taktnosť by mali byť súčasťou nášho každodenného života.

Triedy IV. A, IV. H a V. A sa zúčastnili prednášky Trendy v gastronómii. Žiaci sa dozvedeli podrobnosti o významných gastronomických trendoch súčasnosti, najmä o moderných technologických postupoch a nových surovinách, ktoré prácu kuchára uľahčujú a zároveň ju robia zaujímavou a atraktívnou. V prednáške bola prezentovaná molekulárna gastronómia ako pestré osvieženie modernej kuchyne. Pozornosť bola venovaná aj zážitkovej gastronómii ako umeniu, ktoré sa netýka len pokrmu samotného, ale i jeho zloženia, usporiadania, ako aj prezentovania pokrmu na tanieri. Trendom sú stále BIO potraviny a čerstvé bylinky.

Obe prednášky boli pre našich žiakov veľkým prínosom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so Slezskou univerzitou.

Ing. Marcela Kašubová, Ing. Eva Polačková