ŽILINSKÁ ŽUPA OCENILA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV STREDNÝCH ŠKÔL

28. marec – Deň učiteľov je pre všetkých pedagogických zamestnancov výnimočný, lebo si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

Dňa 13. apríla 2023 bola pri príležitosti Dňa učiteľov zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom, ocenená pani Ing. Martina Sloviaková, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie. Ocenenie za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže si prevzala z rúk pani predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej, Ing. Petra Webera, podpredsedu ŽSK a riaditeľa Úradu ŽSK Mgr. Ing. Ondreja Buzalu, MHA, MBA povereného vedením odboru školstva a športu.

Srdečne blahoželáme.