Someliérsky kurz – Someliér junior

V termíne od 22. 3. do 24. 3. 2023 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v  Čadci uskutočnil kurz Someliér junior pod záštitou Asociácie someliérov SR.

Kurz viedla prezidentka asociácie pani Beáta Vlnková za pomoci someliéra Rastislava Šutáka, ktorý sa venoval praktickým ukážkam. Záujem prejavili žiaci z viacerých ročníkov odboru hotelová akadémia.

Aktivity kurzu boli zamerané na teoretické vedomosti v odvetviach vinohradnícko-vinárskych, ampelografie, enológie a v snúbení vína s jedlom. Žiaci sa naučili posudzovať senzorické vlastnosti vína, jeho vôňu a chuť. V praktických zručnostiach sa oboznámili s otváraním bieleho a šumivého vína, so servisom vína a nacvičili si dekantáciu červeného vína. Prehĺbili si vedomosti a zručnosti v oblasti someliérstva a zároveň pochopili, aká je náročná a čo všetko prináša práca someliéra pri stole hosťa.

Chceme poďakovať prezidentke Asociácie someliérov SR pani Beáte Vlnkovej za odborný prístup, cenné informácie a rady.

RNDr. Dušan Kormanec