CASSOVIA CUP 2023 – Košice

22. 3. – 24. 3. 2023 sa uskutočnil 14. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže junior CASSOVIA CUP 2023 – Košice, na ktorej sa zúčastnila naša študentka z II. A triedy odboru hotelová akadémia Natália Piteková. Žiačka sa v prvý deň zúčastnila workshopu o novinkách značky Giffard. Po prezentácii nasledovalo písomné preverenie vedomostí z miešaných nápojov. Druhý deň prebiehala súťaž v dvoch kolách, ktorá sa začala barmanským umením v kategóriách SOFT DRINK a  LONG DRINK v časovom limite 6 minút.

Žiačka sa umiestnila v zlatom pásme. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu školy.

MOV Bc. Zuzana Danková