Školská súťaž v líčení na tému Ples Grammy

Vo februári sa žiačky všetkých ročníkov odboru kozmetik zúčastnili školskej súťaže v líčení na tému Ples Grammy. Hodnotenie prebehlo dvakrát, najskôr pedagogickými zamestnancami školy, ktorí na 1. miesto vybrali líčenie žiačky Alžbety Staňovej zo IV. I. Následne bolo hodnotenie verejné na Instagrame našej školy. Prvé miesto získala žiačka I. I Barbora Kubjatková.

Súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Katarína Rajteková