Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

17. 3.  2023 sa žiaci IV. A, IV. H a V. A zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku Animal Farm v Žiline. Toto predstavenie naštudované britskou divadelnou spoločnosťou British TheatreCompany TNTo chápaní a skazenosti ľudskej spoločnosti pretavené do zvieracieho sveta asi najlepšie vyjadruje citát z predstavenia „ All animals are equal, but some animals are more equal than others“, čo v preklade znamená „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie“. Obsahové posolstvo a dokonalá britská angličtina ešte stále znejú v našej mysli. Sme radi, že sme mali možnosť spestriť si učenie sa anglického jazyka i takouto formou a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.

Katarína Halvoníková IV. A