Workshop Marketingová a manažérska komunikácia

2. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili workshopu, ktorým ich sprevádzal Ing. Dávid Vrtaňa z OZ Mladý podnikavec.

Workshop Marketingová a manažérska komunikácia, určený pre žiakov V. A a IV. I triedy, bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola zameraná na úspešnú a neúspešnú marketingovú komunikáciu a reklamu vybraných reálnych firiem. V druhej časti žiaci odhaľovali a určovali svoje silné stránky. Na otázku, či majú podnikateľské a manažérske predpoklady, im dal odpoveď dotazník.

Súčasťou workshopu boli videoukážky, praktické cvičenia a hry na precvičenie znalostí, vedomostí a zručností.

Workshop mal u žiakov veľmi pozitívnu odozvu, téma bola pre nich prínosná a poučná.

Ing. Marcela Kašubová