Súťaž v darčekovom balení

Dňa 20. februára 2023 sa konalo školské kolo súťaže v darčekovom balení II. K triedy odboru predavač. Súťažnou úlohou bolo zhotoviť darčekový balíček, kôš na tému Valentín. V časovom limite 40 minút sa hodnotilo estetické prevedenie a originalita, náročnosť, správnosť a čas.

  1. miesto Nina Krkošková
  2. miesto Alana Kapitulčínová
  3. miesto Simona Cisáriková

Výherkyniam blahoželáme a všetkým zúčastneným žiačkam prajeme všetko dobré, veľa elánu, kreativity a tvorivosti.

Bc. Mária Králiková, Mgr. Anna Koptáková