Barber školenie v Men’s Venue

20. 2. 2023 sa na pracovisku praktického vyučovania kaderník konalo školenie pre žiakov 1. ročníka odboru vlasová kozmetika. Do salónu sme pozvali nášho absolventa rekvalifikačného kurzu Tomáša Fonša, úspešného pánskeho kaderníka – barbera, ktorý pôsobí vo svojom salóne Men’s Venue. Žiakom predviedol ukážky pánskych strihov, vysvetlil techniky používané pri strihaní vlasov a prácu s rôznymi druhmi strojčekov, ktoré sú veľmi dôležité pre súčasné módne pánske strihy. Na praktických ukážkach mohli žiaci vidieť aj vyskúšať si moderné postupy pánskych strihov.

Školenie umožnilo žiakom zdokonaliť sa v barber zručnostiach a vedomostiach.

Mgr. Mária Trúchla