Valentín v Kocke

Valentínskou výstavou s názvom Láska v slovenskej poézii sme si pripomenuli sviatok zaľúbených. Zároveň sme vzdali hold tvorbe Andreja Sládkoviča. Ústrednou témou bola jeho báseň Marína, ktorá sa považuje za najdlhšiu ľúbostnú báseň. Báseň vyjadruje jeho nenaplnenú životnú lásku, no aj takúto podobu môže láska mať. Dúfame, že sme prispeli k spríjemneniu tohto sviatku a odkazujeme, že láska by v našich životoch mala rezonovať každý deň, nielen v tento.

žiačky V. A