STREDOŠKOSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2022

Aj v tomto školskom roku mali žiaci možnosť zapojiť sa už do 12. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2022, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Žilinský samosprávny kraj.

Cieľom súťaže je podporiť záujem o podnikanie a podnikateľské aktivity medzi stredoškolskou mládežou.

Uzávierka prijímania prihlášok bola 31. 1. 2023.

Do súťaže boli odoslané tri podnikateľské zámery žiakov našej školy:

  • Nikola Baculová, Sabína Korduláková, Branislav Gomola, IV. A: Recyklothing, s. r. o. – firma na recykláciu obnoseného a poškodeného oblečenia, konzultantka Ing. Marcela Kašubová,
  • Patrícia Fogadová, Klaudia Galuščáková, V. A:Babyland, s. r. o.– zábavné stredisko pre deti, konzultantka Ing. Mária Janíčková,
  • Magdaléna Capková, Simona Ďurčanová, V.A: HealthyFood 4 HealthyLife, s. r. o. – zdravý snack bar, konzultantka Ing. Mária Janíčková.

Ing. Marcela Kašubová