Voľba kráľa/kráľovnej KOCKY

Deň sv. Valentína sa tradične slávi ako prejav lásky či priateľstva k niekomu, koho máme radi, koho chceme potešiť darčekom, len aby sme mu vyčarili úsmev na tvári.

U nás v škole sme sa rozhodli pri tejto príležitosti po prvýkrát usporiadať voľbu kráľa/kráľovnej KOCKY. S jej organizáciou pomáhali žiaci štvrtého ročníka hotelovej akadémie. O získanie titulu kráľa/kráľovnej Kocky sa uchádzalo 10 nominantov, ktorých navrhli žiaci z rôznych tried na základe ich pozitívneho vplyvu osobnosti na život v škole.

Programom sprevádzali žiačky Danka Ligačová a Janka Kubačáková. Plány a aktivity v školskom parlamente predstavila predsedníčka školského parlamentu Lenka Kožová zo IV. A triedy. Veľký aplauz si zaslúžilo dynamické vystúpenie našich mažoretiek, Anety Kráľovej z III. A triedy hotelovej akadémie a Simony Škorvánkovej spolu s Veronikou Šotkovskou z III. I triedy študijného odboru kozmetik.

Nakoniec si prítomní žiaci z jednotlivých tried zvolili tajným hlasovaním za kráľovnú KOCKY Janku Kubačákovú zo IV. A hotelovej akadémie. Na budúci školský rok bude mať patronát nad budúcimi prvákmi našej školy a bude im pomáhať so začleňovaním do školského života, napríklad pri imatrikulácii. Veríme, že bude i naďalej vytvárať pozitívnu atmosféru v škole a motivovať ostatných pri realizácii školských i mimoškolských aktivít.

Gratulujeme!

PaedDr. Silvia Okuliarová, koordinátorka školského parlamentu