Využite poslednú možnosť podať prihlášku!

Posledná možnosť  v školskom roku 2023/2024 podať si prihlášku na štúdium  v študijných odboroch 6444 K čašník, servírka a 6445 K kuchár,  nakoľko Vyhláška č. 287/2022 Z. z. MŠVVaŠ SR o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania tieto odbory ruší.