Súťaž v darčekovom balení

Dňa 13. februára 2023 sa konalo  školské kolo súťaže v darčekovom balení I. K triedy odboru predavač. Súťažnou úlohou bolo zabaliť darček pre priateľa/ku k sviatku sv. Valentína. Časový limit bol 30 minút a hodnotilo sa estetické prevedenie, správnosť a čas.

Na 1. mieste sa umiestnila Mária Bongilajová, na 2. mieste Samuel Lysík a na 3. mieste sa umiestnila Andrea Kučerová.

Všetkým zúčastneným žiakom prajeme veľa elánu, kreativity a tvorivosti.

Bc. Mária Králiková  a Mgr. Anna Koptáková