Lyžiarsky kurz

Stredisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica poskytlo od 6. 2. do 10. 2. 2023 pre žiakov 1. ročníka našej školy vhodné lyžiarske podmienky. Pred kurzom sa vykonali náležité prípravy – organizačné a technické zabezpečenie a kondičná príprava.

Cieľom LVVK bolo vedieť postoje, presuny, obraty, jazdiť terén oblúkmi prívratom, v rozšírenej stope, brzdenie, zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými oblúkmi klasicky a carvingovými oblúkmi, krasojazda s palicami a bez palíc.

Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 45 žiakov, z čoho sa vytvorili tri skupiny. Na daný počet zverencov boli zabezpečení 3 inštruktori zjazdového lyžovania. Žiaci mali veľkú chuť naučiť sa všetkému, čo súviselo s lyžovaním, a to sa aj darilo. Okrem zvládnutia lyžiarskych techník v rôznom snehovom teréne sa tešili aj z pobytu v prírode v okolí lyžiarskeho strediska. Spokojní boli aj s občerstvením – stravou, ktorú pre nich zabezpečila reštaurácia Beskyd. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Veľa pekných zážitkov žiakom určite utkvelo v pamäti aj pre mimoriadne pekné, slnečné počasie.

LVVK splnil všetky vopred stanovené ciele v zmysle obsahového a výkonového štandardu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli nápomocní pri uskutočneniu tejto pohybovo-ozdravovacej aktivity v zimnej prírode.

vedúci LVVK a TSV Ing. Martin Slovák