Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch

Rozhodnutie Republikovej únie zamestnávateľov o udelení oprávnenia SOŠ obchodu a služieb, Ul. 17. novembra 2579 , 022 01 Čadca používať popri svojom názve aj označenie  „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch“.