ŠKOLENIE V BARBER SHOPE CLIP – KLUB ŽILINA

14. 6. 2024 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a majsterka odborného výcviku zúčastnili školenia v BARBER SHOPE CLIP – KLUB ŽILINA pod vedením pánskeho kaderníka, barbera PETRA MLÍCHA. Žiakom predviedol ukážky pánskych strihov, úpravu brady a fúzov, konečnú úpravu vlasov, použitie a druhy stylingových prípravkov. Vysvetlil techniky používané pri strihaní vlasov a prácu s rôznymi druhmi strojčekov, ktoré sú veľmi dôležité pre súčasné módne pánske strihy. Na praktických ukážkach mohli žiaci vidieť moderné postupy pánskych strihov a ich úpravu. Školenie umožnilo žiakom zdokonaliť sa v barber zručnostiach a vedomostiach.

Bc. Darina Červencová