Brigáda pre Kysuckú knižnicu v Čadci

Dňa 27.5.2024 sa 4.A trieda zúčastnila dňa dobrovoľníckej akcie v rámci Týždňa dobrovoľníctva. Prihlásili sme sa na brigádu pre Kysuckú knižnicu v Čadci. Žiaci boli rozdelení do viacerých skupiniek, každá skupinka mala zadelenú svoju prácu. Dve dievčatá umývali okná, dvaja chlapci kosili a ostatní pracovali vonku na úprave okolia knižnice. Boli  veľmi šikovní, zamestnanci knižnice ich chválili a poďakovali za vykonanú prácu. Táto aktivita sa za krásneho počasia mimoriadne vydarila.

Mgr. Iveta Chilá