Školská súťaž v písaní poézie v cudzom jazyku

Po minuloročnom záujme žiakov sa zapojiť do školskej  súťaže v písaní poézie v cudzom jazyku, sme opätovne dali našim žiakom priestor vyjadriť svoje osobné pocity vo veršoch. Prezentovali sa predovšetkým žiaci hotelovej akadémie. Víťazné básne  budú zverejnené aj v nasledujúcom čísle školského časopisu Kocka a my. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!

Výsledky školskej súťaže v písaní poézie v anglickom jazyku:

  1. miesto Branislav Gomola, V. A
  2. miesto Nina Machovčáková, III. A
  3. miesto Lukáš Turiak, IV. A

Výsledky školskej súťaže v písaní poézie v nemeckom jazyku:

  1. miesto Lucia Pohančeníková, V. A
  2. miesto Adriána Rudinská, V. A
  3. miesto Kristián Šumský, IV. A

Výsledky školskej súťaže v písaní poézie vo francúzskom jazyku:

  1. miesto Aneta Kubíková, IV. A
  2. miesto Karin Dvoržáková, IV. A
  3. miesto Lukáš Turiak, V. A