Cvičenie a kurz na ochranu života a zdravia

Jesenné obdobie sme využili na pobyt a pohyb v prírode pod názvom Cvičenie a kurz na ochranu života a zdravia, ktoré sme organizovali v okolitej prírode pre 1., 2. a 3. ročníky. Cieľom bolo dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu voči fyzickej a psychickej záťaži v náročných životných situáciách. Žiaci si rozšírili  teoretické a praktické zručnosti z oblasti zdravotníckej prípravy a poskytovania prvej pomoci v prípade ohrozenia zdravia  a  života,  civilnej  ochrany, požiarnej ochrany a dopravnej  výchovy. V technickej časti si zastrieľali zo vzduchovky, čo bolo u niektorých po prvýkrát. Počasie nám prialo, aj keď v závere teplé slnečné dni vystriedalo mierne ochladenie.

TSV úsek