Svetový deň mlieka

Od roku 2000 si každoročne poslednú stredu v septembri v školách pripomíname Svetový deň mlieka. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Aj naša škola 27. 9. 2023 pripomenula žiakom význam konzumácie mlieka. Pre zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy žiaci I. H triedy odboru kuchár pripravili ochutnávku čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov.

Poďakovanie patrí nášmu sponzorovi, spoločnosti UNI-CON Kysuce z Rakovej, ktorá nám na tento deň dodala bohatú nádielku produktov zo svojho pestrého sortimentu.

Ing. Martina Kadášová