Svetový deň cestovného ruchu

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj  počas uplynulého týždňa sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu. Vzdelávame pracovníkov aj pre oblasť cestovného ruchu, preto vidíme význam v zapojení žiakov do zábavno-vzdelávacích aktivít. Aj v tomto školskom roku ich pripravili žiaci V. A. Zároveň mali niektoré triedy možnosť pozrieť si tematický film s kvízom a v rámci projektového programu Svet okolo nás sa preniesť do africkej Tanzánie.

Ing. Mária Janíčková