Aktivity Školského parlamentu 2022/2023

Olympiáda školských parlamentov

Tento rok sa naša škola opätovne zapojila do 5. ročníka Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Súčasťou olympiády bola realizácia teambuildingov na formovanie dobrých vzťahov našich členov ŠP, návrh nášho motta a loga, ako aj súťaž na  sociálnych sieťach o najzaujímavejšiu fotku ŠP.

 Ocenenie pre náš školský parlament

Dňa 14. decembra 2022 sa uskutočnila Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl Žilinského kraja, z ktorej sme si odniesli ocenenie pre náš ŠP a darčekový poukaz na jednodňový pobyt v Národnej rade SR v roku 2023.

Spoločne proti drogám

Naše dve členky zo ŠP Eliška Bytčánková a Vanesa Chabrečková z II. A triedy hotelovej akadémie sa aktívne zapojili do zaujímavých zážitkových aktivít, zameraných na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom.

Týždeň boja proti drogám sme začali rozhlasovým vysielaním, v ktorom sme poukázali na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Pokračovali sme aktualizáciou násteniek – nakreslili sme krásne plagáty na tému Fajčenie sa netýka len teba. Vo viacerých triedach sme sa učili formou Per mentoring, ktorý sme nazvali  „Spolu to dokážeme“.

Deň otvorených dverí  „Objav svoj talent a vyber si správne povolanie !“

Deň otvorených dverí predstavuje pre našu školu prehliadku toho najlepšieho, čo môžu naši žiaci z učebných a študijných odborov predstaviť verejnosti, predovšetkým deviatakom zo základných škôl a ich rodičom. Tohtoročný deň otvorených dverí sa konal dňa 9. 11. 2022 v pracovisku praktického vyučovania Beskyd. Sme radi, že aj naši členovia ŠP sa podielali na príprave dňa a boli súčasťou prezentácie našej školy širokej verejnosti.

 Mikuláš v škole

V utorok 6. 12. 2022 ŠP zorganizoval Mikulášsky deň v našej škole. Mikuláš spolu so svojim tradičným sprievodom  všetkým spríjemnili predvianočnú atmosféru. Koledníci podľa starých tradícií popriali dobrú náladu a čižmičky plné dobrôt. Žiaci dostali cukríky, učitelia srdiečka s peknými vinšami.

 Kampaň Červené stužky

Naša škola sa opäť zapojila do kampane Červené stužky, ktorú aktívne podporuje ŠP.

Dňa 1. decembra jej členovia Michal Gavlák a Aneta Kráľová z III. A triedy hotelovej akadémie rozdávali žiakom a zamestnancom školy červené stužky ako symbol boja proti AIDS.

Voľba kráľa/kráľovnej KOCKY

Náš ŠP po prvýkrát usporiadal pri príležitosti Dňa sv. Valentína voľbu kráľa/kráľovnej KOCKY. O získanie tohto titulu sa uchádzalo 10 nominantov, ktorých navrhli žiaci z rôznych tried na základe ich pozitívneho vplyvu osobnosti na život v škole.  Školskú akciu so zaujímavým programom si pripravili žiaci zo IV. A triedy. Nakoniec si prítomní žiaci z jednotlivých tried zvolili tajným hlasovaním za kráľovnú KOCKY Janku Kubačákovú. Veríme, že  bude i naďalej vytvárať pozitívnu atmosféru v škole a motivovať ostatných pri realizácií školských i mimoškolských aktivít.

Kampaň Žltý narcis

Každoročne sa ŠP aktívne zapája do kampane Žltý narcis predajom symbolického narcisu ako prejavu podpory jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Tento rok sa Deň narcisov uskutočnil vo štvrtok 20. apríla 2023. Zbierku podporilo veľa žiakov a zamestnancov školy. Dobrovoľníci zo školy sa zapojili aj do verejnej finančnej zbierky, ktorá sa konala v uliciach nášho mesta.

Školský rozhlas

Hlavnými moderátorkami školského rozhlasového štúdia sú  Danka Ligáčová  a Janka Kubačáková zo IV. A triedy.  Pri tvorbe rozhlasových nahrávok spolupracujú s ostatnými žiakmi školy, ktorí majú záujem mediálne sa prezentovať. Príspevky do školského rozhlasu sa nahrávajú v školskej klubovni, odkiaľ sa aj vysiela. Od začiatku školského roka sme odvysielali jedenásť rozhlasových nahrávok zameraných na aktivity školského parlamentu, významných celoslovenských kampaní a medzinárodných dní.

Stretnutie mládežníckeho parlamentu

Dňa 7. júna 2023 sa koordinátorka školského parlamentu PaedDr. Silvia Okuliarová a jej členka Eliška Bytčánková z II. A triedy, zúčastnili pracovného stretnutia Mládežníckeho parlamentu v Úrade ŽSK. Cieľom stretnutia bolo nastavenie fungovania Mládežníckeho parlamentu v Žilinskom kraji. Mládežnícky parlament sa bude podieľať na realizácií spoločných mládežníckych aktivít v rámci stredných škôl Žilinského kraja.