Logo a motto Školského parlamentu

Logo nášho Školského parlamentu

Motto Školského parlamentu

„Každý sme iný, rešpekt nás spája“ 

V našej SOŠ obchodu a služieb Čadca je spolu 20 tried z rôznych učebných a študijných odborov. V každej triede sú žiaci z rozdielnych sociálnych skupín a menšín, žiaci, ktorí potrebujú inkluzívne vzdelávanie, žiaci, ktorých trápi duševné zdravie. Každý z nich je iný. Niektorí o tom vravia, iní nechcú. Rešpektujeme sa. Spája nás tolerancia, úcta ku každému, s ktorým pracujeme, komunikuje a prijatie každého takého, aký sa narodil. Neodsudzujeme. Mladí ľudia majú budúcnosť v rukách a bez rešpektu naša civilizácia zanikne. Náš školský parlament preto podporuje také socializačné aktivity, do ktorých je zapojených čo najviac našich žiakov, aby každý pocítil úctu a poznanie toho druhého.