Prednáška o Matici slovenskej

Pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej, najstaršej kultúrnej ustanovizne Slovákov, usporiadala Kysucká knižnica v Čadci 19. 9. 2023 prednášku. Odborný výklad viedol doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., ktorý je zároveň autorom výstavy a katalógu o Matici slovenskej. Z našej školy si prednášku so záujmom vypočuli žiaci III. A triedy hotelovej akadémie a pozreli si i výstavný projekt v priestoroch Kysuckej knižnice.

Ďakujeme za pozvanie.

Mgr. Sabelová