Deň bezpečného internetu 2023

V rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu 7. 2. 2023 sa naša škola zapojila do celoslovenskej kreatívnej súťaže Spoločne za lepší a bezpečnejší internet, ktorú organizovalo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, MPSVR SR. Žiaci vytvorili rôzne materiály na workshopy a animátorské aktivity či prezentácie, aktualizovali sme informačné panely s názvom Podozrivé spoločenstvá, Kyberšikana. Vybraní žiaci školy sa v rámci tejto súťaže zúčastnili i celoslovenskej výtvarnej súťaže Kyberšikana bolí, do ktorej poslali vlastné kresby. Po vyhodnotení súťaže sme obdržali ďakovný e-mail od pána Mariána Hamadu z Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, MPSVR SR, v ktorom nám napísal, že hodnotitelia súťaže po náročnom procese výberu určili i našu školu za úspešnú.  Dňa 24. 5. 2023 nás navštívili a osobne sa poďakovali našim úspešným žiakom, koordinátorke prevencie, koordinátorke školského parlamentu a školskému parlamentu za úspešnú účasť v celoslovenskej súťaži Spoločne za lepší a bezpečnejší internet. Zároveň v najbližších dňoch nám sľúbili poslať certifikát o účasti v mene pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátorov podujatia.

Ing. Zuzana Švejdová, koordinátorka prevencie