Poďakovanie primátora mesta Čadca za účasť našej školy na jarnom upratovaní mesta pri príležitosti Dňa Zeme